Vladimír Medzihradský

Publicista, fotograf oravskej krajiny (1934), žije v Dolnom Kubíne. Fotografovať začal v roku 1958 v Prahe. Vytvoril a vystavoval súbory Súčasná Orava, Prechádzky Oravou, Roháče naše, Dobrý deň, Orava, Oravské horizonty a monotematické Tvary snehu, Pieseň o dreve, Kamene, Melódie vody, Slnká nad Oravou. Publikácie Oravská priehrada, Orava, Orava naša. Výstavy: Banská Bystrica, Bardejovské Kúpele, Bratislava, Brno, Budapešť, Dolný Kubín, Komárno, Námestovo, Nowy Targ, Oravský Podzámok, Praha, Roháče, Ružomberok. Ocenenia: 1961 = VIII. celoštátna výstava Brno - čestné uznanie, 1987 = XII. výstava umeleckej fotografie členov ZSF Ružomberok - 2. cena za súbor fotografií oravskej krajiny a diplom ZSF za dlhoročnú činnosť, 1998 a 1999 = II. a III. celoslovenská súťaž fotografií krajiny "Slovensko moje" 1. cena.

     
           

 

 
Stránka www.fotoforum.sk vznikla s prispením Literárneho fondu a Slovenského syndikátu novinárov.

www.najkalendar.sk, www.najkrajsieknihy.sk, www.kfp.host.sk