Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov vznikol v roku 1998. V súčastnosti združuje 11 aktívnych novinárov-fotografov. Počas 20 rokov činnosti členovia klubu zorganizovali 33 tvorivých stretnutí a vyše 50 spoločných a inidividuálnych výstav. Od roku 1992 Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov každoročne organizuje prestížne celoslovenské súťaže o Najkrajšie kalendáre Slovenska a Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku. Súťaž spojená s "výstavnou šnúrou" prezentuje tie najkrajšie kalendáre Slovenska v danom roku v rôznych kategóriách širokej verejnosti.
Na dlhoročnú 16 ročnú tradíciu, hodnotenia a reprezentovania tých najkrajších kalendárov organizátori nadviazali nemenej zaujímavou súťažou spojenou taktiež s výstavou, a to Najkrajší propagačný materiál o Slovensku.

 

Vladimír Bárta   Ladislav Zlatohlávek   Vladimír Medzihradský   Adrián Ilkanič
     
Silvester Štric   Vladimír Barta   František Kocián   František Dejčík
     
Ľudovít Vanek   Pavol Remiáš   Ján Miškovič    
       
Stránka www.fotoforum.sk vznikla s prispením Literárneho fondu a Slovenského syndikátu novinárov.

www.najkalendar.sk, www.najkrajsieknihy.sk, www.kfp.host.sk